Bất động sản nổi bật

Bất động sản mới cập nhật

[giaban] Thỏa thuận [/giaban] [chitiet]

💰 Giá: 15000 USD/THÁNG
⚙ Din tích: :360 m²
⛳ V trí: Qun Hoàn KiếmHà Ni

💰 Giá: 12000 USD/THÁNG
⚙ Din tích: :110 m²
⛳ V trí: Qun Hoàn KiếmHà Ni

💰 Giá: 80 triu/tháng 
⚙ Din tích: :70 m²
⛳ V trí: Qun Hoàn KiếmHà Ni

💰 Giá: 11000   USD/THÁNG
⚙ Din tích: :200 m²
⛳ V trí: Qun Hoàn KiếmHà Ni

💰 Giá: 19  USD/THÁNG/m2/tháng
⚙ Din tích: :723 m²
⛳ V trí: Qun Hoàn KiếmHà Ni

💰 Giá: 16500 USD/THÁNG
⚙ Din tích: :320 m²
⛳ V trí: Qun Hoàn KiếmHà Ni

💰 Giá: 55 Triu/tháng
⚙ Din tích: :66 m²
⛳ V trí: Qun Hoàn KiếmHà Ni

💰 Giá: 60000 USD/THÁNG
⚙ Din tích: :670 m²
⛳ V trí: Qun Hoàn KiếmHà Ni

💰 Giá: 5000 USD/THÁNG
⚙ Din tích: :100 m²
⛳ V trí: Qun Hoàn KiếmHà Ni

💰 Giá: 26  USD/THÁNG/m2/tháng
⚙ Din tích: :200 m²
⛳ V trí: Qun Hoàn KiếmHà Ni

💰 Giá: 35 triu/tháng 
⚙ Din tích: :25 m²
⛳ V trí: Qun Hoàn KiếmHà Ni

💰 Giá: 24   USD/THÁNG/m2/tháng
⚙ Din tích: :80 m²
⛳ V trí: Qun Hoàn KiếmHà Ni

💰 Giá: 25   USD/THÁNG/m2/tháng
⚙ Din tích: :100 m²
⛳ V trí: Qun Hoàn KiếmHà Ni

💰 Giá: 24   USD/THÁNGm2/tháng
⚙ Din tích: :285 m²
⛳ V trí: Qun Hoàn KiếmHà Ni

💰 Giá: 28 triu/tháng 
⚙ Din tích: :25 m²
⛳ V trí: Qun Hoàn KiếmHà Ni

💰 Giá: 30 USD/m2/tháng
⚙ Din tích: :400 m²
⛳ V trí: Qun Hoàn KiếmHà Ni

💰 Giá: 7000 USD/tháng
⚙ Din tích: :100 m²
⛳ V trí: Qun Hoàn KiếmHà Ni

💰 Giá: 35 triu/tháng 
⚙ Din tích: :40 m²
⛳ V trí: Qun Hoàn KiếmHà Ni


[/chitiet]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

[giaban] Thỏa thuận [/giaban] [chitiet]

💰 Giá: 38 T/tng
Din tích: 40 m²
V trí: Qun Hoàn KiếmHà Ni

💰 Giá: 800 triu/m2 
Din tích: 30.3 m²
V trí: Qun Hoàn KiếmHà Ni

💰 Giá: 6 t 
Din tích: 20 m²
V trí: Qun Hoàn KiếmHà Ni


[/chitiet]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC THỦ ĐÔ

Call/sms/zalo/viber: O976.222.111

Trụ sở chính: 30B Bà Triệu - Hà Nội

Email: info@diaocthudo.com

Website: http://diaocthudo.com

Báo chí nói về chúng tôi

Báo VTV viết về DIAOCTHUDO.,JSC

Giao dịch BĐS trên Địa Ốc Thủ Đô: Hiệu quả và đáng tin cậy

Địa ốc Thủ Đô chuyên kinh doanh các dịch vụ bất động sản. Công ty có những nhân viên môi giới BĐS giỏi và giàu kinh nghiệm, hiểu biết đầy đủ về luật, linh hoạt, nhạy bén, hết lòng vì khách hàng.

Báo DANTRI viết về DIAOCTHUDO.,JSC

Nhộn nhịp thị trường mua bán và cho thuê nhà mặt phố Hà Nội

Công ty cổ phần Địa Ốc Thủ Đô là công ty kinh doanh dịch vụ bất động sản được lập ra với mục đích đem lại những giao dịch thành công, nhanh chóng và làm hài lòng cả bên mua lẫn bên bán.